LINE6 Spider Jam pro housle

Popíšu nastavení, které platí obecně při použití tohoto komba pro akustický nástroj.

 

Pro zapojení výstupu z nástoje použijte vstup AUX.
Jak nastavit na tovární nastavení?
    o Při vypnutém napájení podržte "Tone / Settings", současně zapněte napájení a podržte tlačítko po dobu 5-8 sekund.
Jak zapojit pro vstup AUX "MIC presets" nebo "Guitar presets"?
    o Tlačítko "Record Select" držte 2 sekundy.
    o Otočením knoflíku "Select" zvolte "Mixed with Microphone" / "Mixed with Guitar".
Jak vybrat "Mic/Aux FX Preset"?
    o 2x zmáčkněte tlačítko "Tone / Settings Button" na "Mic/Aux Presets".
    o Otočením knoflíku "Select" vyberte.
Jak změnit parametry pro "MIC/Aux"?
    o 3x zmáčkněte tlačítko "Tone / Settings“. 
    o Otočením knoflíku "Select" vyberte „Mic/Aux EQ“, „Mic/Aux Delay And Reverb“, nebo „Mic/Aux Compressor“
    o Stiskněte "Doprava" tlačítko "4 šipky" a zvolte.
    o Stiskněte "Doleva“ nebo “Doprava" tlačítko "4 šipky" a zvolte parametr, který chcete změnit.
    o Otočením knoflíku "Select" změňte hodnotu parametru.
Jak vybrat "User Guitar Preset"?
    o 1x zmáčkněte tlačítko "Tone / Settings Button" na "Guitar Presets".
    o Otočte knoflíkem "Select" a vyberte "User Bank".
    o Stiskněte "Doprava" tlačítko "4 šipky" a zvolte "User Bank".
    o Otočte knoflíkem "Select" a vyberte "User Preset" pod uloženým názvem.
    o Stiskněte "Doprava" tlačítko "4 šipky" a zvolte "User Preset" pod uloženým názvem.
    o Otočte knoflíkem "Select" zvolte další / předchozí předvolby z aktuálně zvolené skupiny předvoleb.
Jak uložit "Guitar Preset"?
    o Můžete uložit aktuální nastavení do jedné z 36 lokalit uživatelské předvolby takto:
    o Stiskněte tlačítko "Save".
    o Otočte knoflíkem "Select" a vyberte "Save Guitar Tone".
    o Stiskněte "Doprava" tlačítko "4 šipky". 
        - Pokud jste upravili uživatelské předvolby, dostanete se na tuto předvolbu.
        - Pokud jste upravili jakékoliv jiné předvolby, přejdete na uživatelské předvolby umístění 1A.
    o Otočte knoflíkem "Select" a vyberte uživatelskou předvolbu, do které chcete uložit.
    o Stiskněte "Doprava" tlačítko "4 šipky". 
    o Chcete-li přejmenovat novou předvolbu, pomocí vlevo / vpravo na tlačítku "4 šipky" vyberte znak a knoflíkem "Select" změňte znak.
    o Zatlačte na tlačítko "4 šipky" a uložte, nebo stiskněte "Song", "Level" nebo "Tone" tlačítka a ukládání zrušte.