Nastavení hlasitosti presetů u LINE6 POD HD500

 

Nastavení vyrovnané hlasitosti presetů je samostatná kapitola v práci s multiefektem.
Jak postupuji já?
1. U každého presetu používám pedál pro ovládání hlasitosti, mám ho zapojený na konci řetězce efektů.
2. Pro pedál hlasitosti mám nastaveno minimu 70% a maximum 100%.
3. Při vyrovnání hlasitosti:
    a. Celkovou hlasitost mám nastavenou na polovinu.
    b. Pedál hlasitosti na minimum.
    c. Přepínám mezi presety a nastavuji hlasitost presetů, aby byla stejná, při stejné intenzitě úhozu do kytary.
    d. Každé nastavení uložím.
    e. Kontroluji presety v jedné bance a pak banky mezi sebou.
    f. Toto provádím opakovaně.
    g. Později si pustím, nějakou podkladovou hudbu přes efekt a znovu kontroluji úroveň hlasitosti.
4. Presety, u kterých není použitý zesilovač, nastavuji v mixéru kanálů.
5. Dnes už mám praxi, takže mi nastavení netrvá dlouho, nový preset vždy jen zkontroluji s některým, který běžně používám.