Po dvou letech konečně studiové nahrávky

Veliké díky Mojmíru Chudovi, vivat  a hodně zdraví.

Obdiv Lídě za zpěv, sbory, smyčcový orchestr a spoustu práce. 

Poslouchejte zde.